يادداشتهايی از کانادا

سيمين بانو (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) بچه‌ها متشكريم
 
Friday, June 10, 2005

خوشبختانه مسئولان کشور آموخته‌اند که بجاي ممانعت از ابراز شور و شعف ملي، بهتر است در برگزاري آنها مشارکت کنند تا فاصله‌شان با مردم هر چه کمتر شود. اين را مي‌توان در همکاري‌هاي اخير آنها با مردم در برگزاري مراسم چهارشنبه‌سوري و جشن‌هاي مربوط به کاميابي‌هاي ورزشي مشاهده کرد. اقدامي از سر تعقل که عرصه را از جهت‌گيري به سمت عناد با حکومت، به شادي و نشاط و تخليه انرژي جواني تبديل مي‌کند.
راستي مگر بديهي نيست که حکومتها بايستي در راستاي خواستهاي مردم گام بردارند؟ بقول خودشان خدمتگزار و خادم و اينا