يادداشتهايی از کانادا

'زماني براي آب کردن يخها'   يا   'خوش‌تيپها هم پرواز مي‌کنند' (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) آنا كارنينا
 
Tuesday, May 03, 2005

هر چند که گام اول در مهاجرت رفتن است، اما بخش پنهان و عظيم اين مبارزه، توانائي ماندن در محيط جديد و قابليت ساختن يك زندگي نوين است.

شايد روزي قصه اين مهاجرت را نوشتم. امروز علي‌الحساب شد هشت سال.


شايد ولي هميشه اين طوري نيست من ايراني هاي زيادي اونجا ديدم كه از اين حرفشون پشيمون بودن؟؟؟؟؟


بايد ديد منظور از "ساختن" سازندگي است يا سازش.
به هر حال سخت نگير خوش تيپ. زندگي همين صد سال اولش آسونه. بعدش آسونتر هم ميشه!