يادداشتهايی از کانادا

دو تا سگ، يکي سياه يکي سفيد (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) تکنوکراسي در مقابل تئوکراسي
 
Tuesday, April 19, 2005"The good Lord has already chosen a good man to lead the church. He will reveal his choice to the College of Cardinals."


از: divooneh

... مينويسي سنگ ميشي ها