يادداشتهايی از کانادا

تکنوکراسي در مقابل تئوکراسي (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) عكسهاي سفر (۱۱) - وين
 
Tuesday, April 12, 2005

زماني که علي پروين مربي تيم ملي فوتبال ايران بود در مصاحبه‌اي وضعيت تيم ملي رو اينجوري عنوان کرد: خوشبختانه الان تيم ملي ۹۰ درصد آمادگي لازم رو کسب کرده و ۲۰ درصد هم تو اردوي هفته آينده بدست مياره.

حالا من قبل از اينکه صحبت اصلي خودم رو شروع کنم بايد بگم: اينجانب با هر نوع براندازي، انقلابي دوباره، حمله نظامي بيگانگان، مبارزات چريکي و هر جور حکومت پادشاهي نه ۱۰۰ درصد بلکه ۱۱۰ درصد مخالفم.

ولي بر فرض محال اگه قراره نظام پادشاهي علاج و چاره کار باشه، چرا بايد ادامه پهلوي باشه؟ چرا از قاجار نباشه؟ قجرها هم که ماشاالله همه جاي دنيا هستند و کلي هم وب سايت و وبلاگ دارند. يه خوش تيپشو خودم سراغ دارم، اتفاقا خيلي هم با مرامه و جون ميده واسه شاه شدن، فقط يه سبيل کم داره که ميگم بذاره، کمي هم ريشه قزويني داره که ميشه کلي براش جک ساخت.

اصلا چرا از زنديه نباشه؟ نواده بلافصل کريمخان همينجا تو تورنتو داره با ولفير و دلخوش به نقل خاطرات وکيل‌الرعايا زندگي ميکنه. عصرها هم تو فرويومال با رفقاش تخته نرد بازي ميکنه و به بخت خودش لعنت ميفرسته که اگه بد شانس نبود و جد اعلاش نفس آغا محمدخان رو آرايش نکرده بود الان شاهنشاه ممالک محروسه ايران بود و لازم نبود به تاس التماس کنه.

يا چرا مثل زماني که قاجار منقرض شد و پهلوي سر کار اومد، يه سلسله جديد شروع نشه؟ من ميتونم از يکي ديگه از دوستان خواهش کنم تا قبول زحمت فرموده و يه سلسله تر و تميز جديد تحت ويندوز روبراه کنه. خيلي شيک و خارجي با ضمانت چند ساله و خدمات بعد از تاجگذاري.

يکي ميگفت: مردم اينقدر احمق نيستند که گلاب بروتون استفراغ خودشون رو دوباره بخورند. زبونم لال، هزار بار استغفار، روم به ديوار، ولي اگه بودند چي؟ اگه بزور بخوردشون دادن چي؟ اگه لاي شيريني تعارفشون کردند چي؟

با نوشتن اين مطلب، خودم دستي دستي شانس شاه شدن رو از خودم گرفتم. خدا رحمت کنه مادر جونم رو که ميگفت: يه پسر دارم شاه نداره.


از: حسين

قاجار = يه مشت مفت خور بي عرضه ترياكي
يه خوش تيپشو خودم سراغ دارم = ... مالي


از: payvand

خيلي بي مزه و بي معني....حيف وقت.


قلم طنزت را بايد طلا گرفت.

كه هم قدرداني بشه هم ديگه دلت نياد ازش استفاده كني :)


از: م.بامد

پرهام راست ميگه. همه قومي يه ... به سر اين ملت ... چرا لرها نه؟ مگه چشونه ؟ اسم سلسله اش رو هم ميگذاريم لريه و در ام اي اس هم مراسم تاجگذاري برگذار ميشه.

... اول ×× گل ( به ضم گ)
... دوم ×× كاشتند


از: Roba

Very Funny. :D


از: parham

lotfan az taayefeyeh Lor haa entekhaab kon :)