يادداشتهايی از کانادا

عكسهاي سفر (۱۱) - وين (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) سين مثل ...
 
Monday, March 21, 2005

سال نو مبارك


از: من

سال نو خودت مبارك.


از: دیونه

آقا مث كه ما قسمت نميشه زنگ بزنيم يا سر بزنيم خدمت شما براي تبريك سال نو.
فعلا اين سيلي نقد و از ما داشته باشين تا با حلواي نسيه خدمت برسيم :)


از: بهاره

سلام ، سال نو مبارك


از: حمره

يذهب فوك بنفسي أنت أسّهول


از: pooyan

سال نو مبارك