يادداشتهايی از کانادا

۱۳۸۴ (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) كاريكاتور
 
Thursday, March 17, 2005

هشت سال است كه مادرم شمارش سين‌هاي هفت‌سينش را از دو شروع ميكند.


از: هاله

سهیل جان، باز هم در کنارشون خواهی بود - همیشه یکسان نخواهد ماند.

امیدوارم سال جدید برات معرکه باشه.


از: ارمیا

آخي. اوليش سهيلشونه كه دوره؟
در ضمن عيد نوروزتون هم مبارك.