يادداشتهايی از کانادا

به سراغ من اگر مي‌آييد (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) عکس سکسی
 
Monday, February 07, 2005

- هميشه نبايد برخلاف جريان آب شنا كرد. خوبه گاهي هم بگذاريم تا آب ما را با خود ببرد.

- كار فردا را به امروز مينداز.


از: آشنا

حتما مزاح ميكنيد تا آنجائي كه من شما را ميشناسم با تنبلي ميانه اي نداريد