يادداشتهايی از کانادا

و آب هندوانه (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) العاقل يکفيه الاشاره
 
Tuesday, February 01, 2005

هشدار: لطفا افراد زير هجده سال تماشا نکنند. متشكرمپشت اين در آنجلینا جولی ايستاده، اونم لخت مادرزاد


از: Bobby

دزد بودن به اين درد ميخوره كه لااقل هميشه يه شاه كليد تو جيب آدم هست !!!


از: Amir

از اينور نميتوني ببيني.


زود برم از چشمى در نگاه كنم!
شاد باشى