يادداشتهايی از کانادا

عکس سکسی (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) عكسهاي سفر (۱۰) - ونيز
 
Monday, January 31, 2005

تقصير شما نيست اگر پدري پولدار نداريد. ولي اگر پدر همسر شما پولدار نيست، مقصر خودتان بوده‌ايد.

باشد که از بي‌تقصيران باشيد.

انجيل عتيقه، باب کشک، سوره زرشک


از: پژواك

بسي خوشمان آمد.