يادداشتهايی از کانادا

طراوتي هشت ساله (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) افسانه مردم
 
Friday, September 10, 2004

"اکثر ايراني‌ها نادانسته بر اين باورند که صحبت از مرگ، وقوع اون رو تسريع ميکنه، و از حرف زدن درباره‌اش اکراه دارند."
"اکثر غربي‌ها نادانسته بر اين باورند که صحبت از مرگ، وقوع اون رو به تعويق مي‌اندازه، و از حرف زدن درباره‌اش ابائي ندارند."

خلاصه تز فوق ليسانس يك دختر ايراني - آمريكائي


از: دیونه

جالبه من تا حالا هيچ كدومشون رو نشنيده بودم!
اتفاقا در هر دو فرهنگ صحبت مرگ به اندازه كافي ميشه. هر چند تو فرهنگ ايراني بيشتر به عنوان يك پايان غم انگيز و جدايي و عاقبت انديشي و اين داستانها و اينجا بيشتر به عنوان يك حقيقت حتمي و يك پايان اجتناب ناپذير.
اونجا درباره اوني كه ميره غصه ميخورن اينجا درباره اوني كه مونده حساس هستند.

البته هيچ كدوم اينها مطلق نيست و به قول خودت اكثرا" نه همه ...


از: مهري

ايرانيها فقط بلدند مرده پرستي كنند ، تا وقتي كسي زنده است اصلا يادش نمي افتن ، به محض اينكه ميميره ميشه عزيز دو عالم و ازش امامزاده ميسازند!


البته اگر فروشنده بيمه عمر باشند چنان توي رويت در مورد مردنت حرف مي زنند كه انگار صحبت مسافرت اروپاست و مي خواهند برايت جا رزرو كنند. علي الخصوص بيمه هايي كه يك مقداري بيشتر از شما پول مي گيرند اما در عوض بخشي از آن را براي شما سرمايه گذاري مي كنند. جالب اينكه طرف با هزار دليل و برهان سعي مي كند به شما بقبولاند كه پنجاه سال ديگر - كه بقول من انشاالله شما زنده باشيد و بقول آن طرف بهتر كه نباشيد - اگر زنده بوديد آنوقت يك ميليون دلار به شما پول مي دهند. ديگر فكر نمي كند كه با ضريب تورم و حساب ريسك سرمايه گذاري اين يك ميليون دلار در پنجاه سال ديگر براي شما يك گاري شكسته هم نخواهد خريد چه برسد به داشتن زندگي مرفه.
با حالي داستان اين است كه اگر شما همان مبلغ مابه التفاوت در حسابهاي سرمايه گذاري مشترك بگذاريد و مرتب به آن اضافه كنيد بعد از پنجاه سال بيشتر از شش ميليون دلار پول خواهيد داشت!!!
از آن بدتر آگهي قبرستان هاست كه مي اندازند توي صندوق پستي خانه كه :بعله ما براي شما جا داريم !!! و اگر پيش خريد كنيد (!!!) به شما تخفيف هم مي دهيم!!! و حتي يك جاي آفتابگير دو نبش به شما مي دهيم... يكي نيست به اينها بگويد براي پدر پدر سوخته خودتان جا داشته باشيد! مگر پژوي آردي يا زانتيا است كه كسي مجبور به پيش خريد باشد.


من هم زياد موافق نيستم !


از: م. بامد

به نظر من عكس اينه. اينجاييها خيلي كمتر از ما از مرگ حرف ميزنند.