يادداشتهايی از کانادا

عكسهاي سفر (۸) - پيزا (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) عكسهاي سفر (۶) - واتيكان
 
Wednesday, August 11, 2004

اينجا مي‌توانيد عکسهاي سفر به رم را ببينيد.


از: ehsan

خ


از: كتي

يك پيشنهاد دارم. يه پولي از موسسه هاي توريستي مربوطه بگير. من كه كلي وسوسه شدم هر چه زودتر يه سفر به رم و واتيكان و ..بكنم بعد از ديدن اين عكس ها.