يادداشتهايی از کانادا

دکوپاژ يك فیلمنامه تک سکانسی (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) عكسهاي سفر (۴) - لندن، سمبل کردن ادامه يادداشتها
 
Friday, July 23, 2004

اينجا مي‌توانيد عکسهاي سفر به ايران را ببينيد.


بسيار ديدني. مرسي.


خيلي ديدني و جالب بود ...


جالب بودن مرسي