يادداشتهايی از کانادا

کهن ديارا (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) عقاب
 
Tuesday, September 30, 2003

به کجا چنين شتابان؟
گون از نسيم پرسيد
دل من گرفته زين‌جا
هوس سفر نداري
ز غبار اين بيابان؟
همه آرزويم، اما
چه کنم که بسته پايم
به کجا چنين شتابان؟
به هر آن کجا که باشد
بجز اين سرا سرايم
سفرت بخير اما
تو و دوستي، خدا را
چو از اين کوير وحشت
به سلامتي گذشتي
به شکوفه‌ها، به باران
برسان سلام ما را ...

*****

از محمدرضا شفيعي کدکني


سهيل جان من چون پول نقدم تمام شده بود متاسفانه آن جزوه را نخريدم وگرنه تقديم مي کردم يک جزوه بو د شبيه کيت هاي درسي که صحافي دستي مي شود دقيقا با همان عنوان ژورناليسم آن د وب و مي تواني در سايت سي بي سي بوتيک دات کام يا خود سايت سي بي سي در قسمت بوتيک پيدايش کني.از کانادا: متشکرم. لينکش اينه: http://www.cbcboutique.ca/catalog/product.xml?product_id=5619&category_id=2631


London Bridge is falling down
falling down
falling down

به اصفهان رو که تا بنگري بهشت ثاني است


سفر خوش


از: محسن

به شكوفه ها به باران برسان سلام ما را :-)


نميشه بجاي رفتن از آمدن صحبت كنيم ؟ اينجوري حواسمون به آدمهائي كه دوروبرمون هستن بيشتر ميشه.


به نظرم داري به مسافرتت نزديك مي شي. برو به سلامت.
انشالله بهتون خوش بگذره.


از: محسن

به آنجا كه خودم را يابم. در پس كوچه هاي خاطره هاي گريز پا. به شهر يادها :-)