يادداشتهايی از کانادا

بد - جنس (بعدي) » صفحه اصلي « (قبلي) آن مرد
 
Monday, September 15, 2003

سرود ملي کانادا "اي کانادا - O Canada" نام دارد. اين سرود در اول جولاي سال 1980 (روز کانادا) رسما سرود ملي کشور اعلام شد. شعر اوليه اين سرود فرانسوي است و در سال 1880 توسط قاضي آدلف روتيه Adolphe Routhier سرائيده شده است. اولين ترجمه انگليسي اين شعر 20 سال بعد انتشار يافت. سرود فعلي برگرفته از ترجمه رابرت استنلي وير Robert Stanley Weir شاعر هميلتوني است.
موسيقي اين سرود اثر کليکسا لوال Calixa Lavallee موسيقيدان فرانسوي‌الاصل است که در سال 1880 آنرا ساخته است.

O Canada! اي کانادا!
Our home and native land! اي سرا و سرزمين مادري ما!
True patriot love in all thy sons command. عشق و ميهن‌پرستي واقعي در اراده فرزندان تو هويدا.
   
With glowing hearts we see thee rise, با قلبهايي تابان تعالي ترا نظاره‌گر هستيم،
The True North strong and free! آن سرزمين شمالي راستين تنومند و آزاد را!
   
From far and wide, از دور دست و پهن‌دشت،
O Canada, we stand on guard for thee. اي کانادا، از بهر پاسداري‌ات ايستاده‌ايم.
   
God keep our land glorious and free! باشد که خداوند همواره سرزمين ما را شکوهمند و آزاد نگاه دارد!
O Canada, we stand on guard for thee. اي کانادا، از بهر پاسداري‌ات ايستاده‌ايم.
   
O Canada, we stand on guard for thee. اي کانادا، از بهر پاسداري‌ات ايستاده‌ايم.

ترجمه از دوست شما
بشنويد
اطلاعات بيشتر


soroude mellie kanada
daghighan mesle soroudi mimanad keh ma yek zamani toye seh rahe kanada shahre khodeman mikhandim!!!!!!


الهي خداوند خيرت بده . جدي ميگم . اين جوجه ما از روزيكه رفته مدرسه از ما ميخواد اين شعر را باهاش تو خونه بخونيم و ما فقط آهنگش را ميدونستيم . خيلي اين نوشته ات به درد خانواده ما خورد . خيلي خيلي ممنون